Lichaam en anatomie

Galstenen

Wat zijn galstenen?

Een galsteen is een vaste structuur in de galblaas of de buizen van het galsysteem. Galstenen worden gevormd uit gal en bestaan voornamelijk (80%) uit cholesterol.  Galstenen komen bij ongeveer 30% van de mensen voor, voornamelijk op hogere leeftijd. De meeste mensen met galstenen zijn symptoomvrij en behoeven dan ook geen behandeling.

klachten bij galstenen

Zolang galstenen in de galblaas blijven veroorzaken zij meestal geen klachten. Komen ze echter in de afvoerende galgang naar de darm terecht, dan veroorzaken ze daar vaak een obstructie. Meestal zeer pijnlijke galkolieken zijn het gevolg. De pijn straalt niet zelden uit naar de rug of de rechterschouder. De pijn wordt doorgaans opgeroepen of verergerd door een (vettige) maaltijd, omdat gal een rol speelt bij de vetvertering. Via het hormoon cholecystokinine  trekt de galblaas dan samen waardoor stenen makkelijker in de galwegen terechtkomen. Een andere complicatie is geelzucht, doordat de gal niet meer kan afvloeien en galkleurstoffen via de lever in de bloedbaan en in het lichaam terechtkomen. Als de galafvoer langere tijd geheel geblokkeerd is zal de ontlasting ontkleuren. De normale bruine kleur wordt veroorzaakt door galkleurstoffen.

Symptomatische galstenen (met aanvallen) behoeven een operatie. Deze operatie is meestal mogelijk met laparoscopie. Na zo’n operatie kan men geheel normaal doorleven, al hebben sommige mensen daarna wat last met zeer vet eten.

diagnose bij galstenen

De diagnose is meestal niet moeilijk: de vrij typische pijnaanvallen in de rechterbovenbuik en het waarnemen van galstenen in de galblaas met een echo onderzoek zijn voldoende bewijs.

Galstenen kunnen daarnaast aanleiding zijn tot een ontsteking van de galblaas, maar dit is zeldzaam. Op een echo van de buik ziet men dan wandverdikkingen van de galblaas. Bij de ontwikkeling van een galblaasontsteking ontstaat pijn in de rechter bovenbuik met soms koorts en algeheel ziek zijn. Ook pancreatitis kan worden uitgelokt door een galsteen.

Galstenen die vastzitten in de galgang kunnen er vaak uit worden gehaald met een ERCP (endoscopische retrograde choledocho-pancreatografie).

Een ontstoken galblaas of galstenen die klachten geven, zijn redenen om de galblaas te verwijderen.

Reactie plaatsen