Lichaam en anatomie

Gedragsproblemen

Een gedragsprobleem is niet iets wat men meekrijgt bij de geboorte, maar zich later ontwikkeld. Het staat meer buiten de persoon, het is geen eigenschap.

Oorzaak van gedragsproblemen

Er zijn problemen die ontstaan zijn in de omgeving van de persoon. Bij kinderen bijvoorbeeld door omstandigheden in het gezin of op school. Door die problemen verloopt dan de ontwikkeling minder goed. Het probleem is aan de situatie gebonden. Het gedragsprobleem wordt als het gevolg gezien van een oorzaak. Dit kan bijvoorbeeld komen door een slechte opvoeding of een trauma die het kind of de volwassene heeft ondergaan.

Bij de behandeling van gedragsproblemen is de beïnvloeding van buitenaf groter dan bij de stoornis. Hulp bestaat hier meer uit het begeleiden van de gezinnen in de opvoeding en het creëren van structuur, daarnaast kan individuele therapie of gesprekken een manier van behandelen zijn. 

Lees meer over dit onderwerp in onderstaande boeken:

Reactie plaatsen