Lichaam en anatomie

Geestelijk gehandicapten

Wat zijn geestelijk gehandicapten?

Geestelijke of verstandelijke handicap of mentale handicap is een naam voor een ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens zich niet met de normale snelheid ontwikkelen en meestal ook nooit een normaal niveau bereiken. De persoon heeft door het cognitief tekort moeite om volledig te functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Daarom wordt wel gesproken van een verstandelijke handicap of een verstandelijke beperking. De term geestelijk gehandicapt werd ook gebruikt.

oorzaken voor een verstandelijke beperking

Er zijn vele oorzaken mogelijk zoals o.a. erfelijkheid, aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, traumatisch zijn.

In bepaalde gevallen heeft men nog steeds de precieze oorzaak niet kunnen achterhalen. Een vaak voorkomende oorzaak is een zuurstoftekort tijdens of na de geboorte,  of  "accidenteel" zuurstoftekort bij een ongeval bijvoorbeeld bij een bijna-verdrinking. Verder kan ook een bepaalde pathologie bijvoorbeeld meningitis in de jonge jaren een oorzaak zijn

behandeling voor een verstandelijke beperking

Behandeling van de verstandelijke beperking is meestal niet mogelijk, doch aangepast onderwijs, of specifieke ondersteuning in het gewoon onderwijs,  is aangewezen om het maximaal haalbare niveau trachten te bereiken.

Wel is behandeling van de randverschijnselen vaak mogelijk. Veel vormen van genetisch bepaalde handicaps brengen ook andere beperkingen met zich mee. Zo heeft iemand met het Down Syndroom een verhoogde kans op een schildklierafwijking, dementie en hart- en vaatziekten. Door regelmatige controle bij dit soort risico-groepen, kunnen dit soort ziekten wel behandeld of vertraagd worden.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaand boek:


Spel en speelgoed bij geestelijk gehandicapten

Door: U. Scholten

Reactie plaatsen