Lichaam en anatomie

Hersenschudding

Een hersenschudding is een licht gestoorde hersenwerking ten gevolge van mechanisch geweld, direct of indirect op de schedel inwerkend, zonder dat de hersenen zelf  zichtbaar waarneembaar letsel hebben opgelopen.

Symptomen van een hersenschudding

Enkele symptomen zijn:

  • Bewusteloosheid, kort of langdurig, meestal direct in aansluiting aan het ongeval. Bij een hersenschudding is de bewusteloosheid in het algemeen zeer kort van duur, dat wil zeggen enkele seconden tot ongeveer 10 minuten.
  • Misselijkheid en braken; vaak treedt het braken spoedig na het ongeval op en in het algemeen hangen beide symptomen samen. Misselijkheid en braken zijn echter weinig specifieke symptomen.
  • Nadat het slachtoffer weer tot bewustzijn is gekomen bestaat de kans dat er een geheugenverlies is met betrekking tot de tijd die aan het ongeval vooraf ging. Men weet dus niet meer of maar zeer vaag te vertellen hoe het ongeval heeft plaatsgevonden. Meestal licht van aard of soms afwezig en in elk geval niet langer dan 24 uur.

Bij een lichte hersenschudding zijn in de meeste gevallen de symptomen na enkele weken verdwenen.

Bij een zware hersenschudding kan dit maanden duren. Een half jaar of langer is niet ongebruikelijk. Na een jaar treedt doorgaans geen verbetering meer op en blijft de status zoals het is, kortom de bijverschijnselen nadien kunnen blijvend van aard zijn (concentratieproblemen, psychische klachten, etc.).

Reactie plaatsen