Lichaam en anatomie

Hoesten

Hoest is een reflexmatige explosieve uitademing, die ontstaat bij prikkeling van de luchtwegen en deze reinigt van slijm en vreemde voorwerpen.

De functie van hoesten

Naast kleine haartjes in de keelholte en neus die grof vuil vasthouden en slijmvliezen die fijnere deeltjes naar boven in de keelholte brengen is de hoest de laatste stap om het vuil uit de longen naar buiten de keel te brengen (hoesten) waarna het slijm wordt doorgeslikt of uitgespuugd.

Mensen die, bijvoorbeeld door een motorische handicap, niet kunnen hoesten, lopen een groot risico op  longontsteking, wanneer ze zich verslikken. De hoestreflex heeft een belangrijke functie bij het schoonhouden van de luchtwegen.

oorzaak van hoesten

Hoest kan optreden als gevolg/symptoom van andere aandoeningen (bijvoorbeeld verkoudheid, griep, zuurbranden, bronchitis, astma, COPD, longontsteking, tuberculose, stoflongen en longkanker.

Bij bepaalde vormen van luchtwegaandoeningen, zoals bij kinkhoest, zijn er gevallen bekend van mensen die zo veel en hard moeten hoesten dat de ribben ervan breken, of de borstspieren doorscheuren.

Behalve het gevolg van een aandoening, kan de oorzaak van hoesten liggen in een obstructie of irritatie van de luchtwegen, als gevolg van verslikken in- of het binnenkrijgen van een object, voedsel of rook.

Reactie plaatsen