Lichaam en anatomie

Hoog frequent oscillatoire beademing

Wat is Hoog frequent oscillatoire beademing?

Kunstmatige beademing is dikwijls noodzakelijk bij kinderen die op een afdeling voor intensieve zorg worden opgenomen. Deze behandeling is vaak levensreddend, maar kan tekortschieten en  leiden tot het ontstaan van chronische beschadiging van de longen of zelfs het overlijden van patiënten. Door een alternatieve manier van mechanische beademing bij patiënten bij wie de conventionele beademing tekortschoot, past men de zogenoemde hoog frequent oscillatoire beademing toe.

Reactie plaatsen