Lichaam en anatomie

Hyponatriëmie

Wat is Hyponatriëmie?

Natrium is een van de belangrijkste zouten die nodig zijn voor een gezonde werking van het lichaam. Natrium speelt een belangrijke rol bij de water- en zouthuishouding in het lichaam. Ook speelt het een belangrijke rol bij de regulering van de bloeddruk.  Hyponatriëmie is de meest voorkomende stoornis in de water- en elektrolythuishouding bij de mens.  Het ontrafelen van de oorzaak ervan is een uitdaging voor menig internist. Hyponatriëmie veroorzaakt vooral een stoornis van de waterbalans in het lichaam. Dat wil zeggen dat er bij Hyponatriëmie altijd relatief meer water dan natrium aanwezig is.   De behandeling van hyponatriëmie krijgt niet altijd de vereiste aandacht, terwijl een adequate behandeling essentieel is ter voorkoming van (latere) complicaties.

Reactie plaatsen