Lichaam en anatomie

Keizersnede

Keizersnede is de manier van bevallen waarbij de moeder operatief via de buikwand (dus niet via de vagina) van haar kind(eren) wordt verlost. Het is de meest uitgevoerde operatieve ingreep ter wereld.

reden voor een keizersnede

Soms heeft de reden voor een keizersnede vooral met de moeder te maken, bijvoorbeeld als de moeder een abnormale anatomie van het kleine bekken heeft zodat er geen ruimte is om het kind door te laten. Soms is het kind in acuut ernstig gevaar bij bijvoorbeeld een placenta loslating of een uitgezakte navelstreng. De keizersnede is dan de enige kans om het kind te redden. Minder zwaarwegende redenen kunnen b.v. zijn:

  • mislukte kunstverlossing (vacuümextractie of tangverlossing);
  • meerdere keizersnedes, waardoor de baarmoeder door het al bestaande litteken verzwakt is
  • wanverhouding, een relatieve disproportie tussen de grootte van het baringskanaal en die van het kind;
  • infectie van het baringskanaal met een voor het kind gevaarlijk virus
  • stuitligging van de baby, of een andere ongunstige ligging die bij natuurlijke geboorte een verhoogd risico meebrengt of deze onmogelijk maakt;
  • meerlingenzwangerschap met ongunstige ligging;
  • een totaal perineumruptuur bij een eerdere geboorte, waarna een slechte wondgenezing of fecale incontinentie waarvoor uitgebreide chirurgie nodig was.

In ieder geval moet weer de afweging gemaakt worden of een vaginale bevalling mogelijk dan wel wenselijk is. In ervaren handen is een keizersnede veilig en gaat de voorkeur uit naar een keizersnede.

In een levensbedreigend spoedgeval kan een keizersnede zeer snel worden uitgevoerd. Wanneer men eenmaal begint is de geboorte van het kind een kwestie van enkele minuten. Als er meer tijd is werkt men liever wat zorgvuldiger en zal het kind na ca. 15 minuten geboren zijn. Het wordt na de geboorte overgenomen door een kinderarts die de vitale functies controleert en het kind zo nodig stabiliseert en reanimeert. Het sluiten van de wond duurt langer dan het openmaken.

Lees meer over dit onderwerp in onderstaande boeken:


Keizersnede

Door: Jannie Kroes


Keizersnede feiten en ervaringen

Door: Jannie Kroes

Reactie plaatsen