Lichaam en anatomie

Leishmaniasis

Wat is Leischmaniasis?

Leishmania is een geslacht van trypanosome protozoa en betreft parasieten die verantwoordelijk zijn voor de infectieziekte Leishmanaia. De parasiet wordt verspreid door zandvliegen die vooral leven van bloed van kleine zoogdieren.  Men loopt een infectie met Leishmaniasis braziliensis op via de beet van een vrouwelijk geïnfecteerde zandvlieg (geslacht: Lutzomyia).

De parasiet kan niet van mens tot mens worden overgedragen, de zandvlieg als tussengastheer is altijd noodzakelijk.

Risicogroepen:

  • onbeschermde reizigers naar het verspreidingsgebied
  • militairen die werkzaam zijn in het verspreidingsgebied
  • personen afkomstig uit het verspreidingsgebied, vooral van het platteland

verspreiding van Leishmanaia

De parasiet wordt via de beet van een zandvlieg (dit is een heel klein mugje) overgebracht. De parasiet nestelt zich in gespecialiseerde immuuncellen (de macrofagen) van de huid waar ze zich kunnen vermenigvuldigen. Op de plaats van de steek ontstaat een zweer, die naar mate de tijd verstrijkt steeds groter kan worden. Bij een infectie met Leishmaniasis braziliensis kunnen ook de slijmvliezen van mond, neus en keelholte ernstig geïnfecteerd raken, in dat geval spreekt men van de muco-cutane vorm. Een andere zandvlieg kan weer parasieten opnemen door op de plek van de geïnfecteerde plek een nieuw bloedmaal te nemen.

Reactie plaatsen