Lichaam en anatomie

Leverkanker

Hoe ontstaat leverkanker?

Indien men van leverkanker spreekt, bedoelt men een primaire kwaadaardige tumor die in de lever is ontstaan. In de Westerse wereld komt primaire leverkanker slechts zelden voor, en is dan vaak veroorzaakt door alcohol. In Afrika is dit type tumor echter wel een van de belangrijkste doodsoorzaken: het ontbreken van eiwit in voedsel, de frequente besmettingen met hepatitis (vooral hepatitis B), en het gebruik van voedsel dat is bedorven door de schimmel Aspergillus flavus, die aflatoxine produceert, zouden daar debet aan zijn.

Bij kanker in de lever is in Nederland en België meestal sprake van uitzaaiingen (metastasen) van kanker elders in het lichaam. Van een tumor laten de kwaadaardige cellen zich in het bloed verslepen, waar zij in de lever terechtkomen en zich daar kunnen vermenigvuldigen: men spreekt dan van hematogene metastasering. Levermetastasen zijn meestal afkomstig uit het maagdarmkanaal (coloncarcinoom, maagcarcinoom) en komen meestal via de poortader in de lever terecht.

Tot de kwaadaardige (maligne) primaire levertumoren kunnen gerekend worden:

  • cholangiocarcinoom: een tumor uitgaande van de galafvoergangen;
  • hepatoblastoom: een levertumor vooral bij jonge kinderen;
  • angiosarcoom: een tumor uitgaande van de bloedvaten;
  • hepatocellulair carcinoom: tumor uitgaande van de levercellen

symptomen van leverkanker

De eerste symptomen verschijnen vaak pas laat. Een vol gevoel in de leverstreek, vermoeidheid, slechte eetlust (= anorexia), geelzucht en gewichtsverlies. Binnen afzienbare tijd, als de tumor gegroeid is, kan bij palpatie de tumor gevoeld worden. Patiënten kunnen ook klagen over pijn in de bovenbuik. De prognose is, net als bij alle kankers, afhankelijk van de stadium van de ziekte. Bij een primaire levertumor zowel als bij uitzaaiingen zijn de vooruitzichten echter over het algemeen niet goed.

Reactie plaatsen