Lichaam en anatomie

Zocor

Wat is Zocor of Simvastatine?

Simvastatine is de meest voorgeschreven cholesterolverlager. Dat simvastatine zo vaak voorgeschreven wordt is gunstig, want het is de goedkoopste van de groep van de statinen. Dat kan omdat het octrooi van simvastatine al enige tijd verlopen is en fabrikanten van merkloze medicijnen het middel erg goedkoop kunnen maken. Simvastatine komt niet voor in de top-10 van grootste omzet. Hoewel het 1 miljoen keer minder werd voorgeschreven dan simvastatine staat een andere cholesterolverlager, atovastatine (Lipitor), bovenaan die lijst. Op dat middel zit nog wel octrooi. Daarom is het duurder. Het komt in deze top-100 pas op de 15de plaats.

Verkrijgen van Simvastatine

Onder welke namen is dit middel te verkrijgen? Verkrijgbaar onder de soortnaam Simvastatine (en dan als merkloos medicijn zeer goedkoop). Het komt van verschillende bedrijven in allerlei verpakkingen en in doses van 5, 10, 20, 40 en 80 mg. Het bedrijf dat simvastatine ontwikkelde en jarenlang het alleenrecht had op de verkoop had het de naam Zocor gegeven en dat middel bestaat nog steeds. Verder is het verkrijgbaar als Simvastatin, Marsim, Simvastad, Simvalip en Vabadin. In vaste combinatie met een ander cholesterol verlagend middel, ezetimib is het ook nog verkrijgbaar onder de namen Inegy en Vitoryn. Uit onderzoek blijkt echter dat die vaste combinatie niet effectiever is dan simvastatine alleen, maar wel duurder. Als gebruiker van de zorg heb je recht op de goedkoopste omdat je niet te veel hoeft te betalen.

Wat is dit voor medicijn?

 Simvastatine was de eerste van de statinen, een groep geneesmiddelen die het inluiden van een nieuw tijdperk betekende bij de behandeling van mensen met een te hoog cholesterolgehalte. Statinen verlagen het cholesterolgehalte van het bloed en remmen de ontsteking in de bloedvatwanden.

Waar wordt het voor gebruikt?

Simvastatine wordt gebruikt voor de behandeling van mensen die erfelijk teveel cholesterol in het bloed hebben. Dat is een ziekte, die behandeling nodig maakt. Het grote gebruik van simvastatine (en andere statinen) ligt echter vooral op het terrein van de preventie van hart- en vaatziekten. Het gebruiken van cholesterolverlagers is namelijk zinvol voor mensen die hart- en bloedvatziekten hebben. Een te hoog cholesterolgehalte van het bloed is in eerste instantie geen ziekte, maar meer een risicofactor. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een laag cholesterolgehalte van het bloed de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte verkleint. We moeten natuurlijk wel bedenken dat het slechts één van de risicofactoren is. Ook roken en een verhoogde bloeddruk zijn belangrijke risicofactoren. Alle drie deze risicofactoren staan weer onder invloed van erfelijke eigenschappen en leefwijze. Hoeveelheid beweging, eetgewoonten, overgewicht, stress hebben een aangetoond effect op het risico op hart- en vaatziekten. Wie de risico’s op een ziekte van hart en bloedvaten over een aantal jaren wil beperken kan daaraan iets doen. Eén van de mogelijkheden is het verlagen van het cholesterol. Er is onder artsen veel discussie wanneer je iets aan een te hoog cholesterolgehalte van het bloed moet gaan doen. Je kunt een arbitraire hoogte van het cholesterol kiezen. Je kunt het eventueel combineren met de aanwezigheid van één andere risicofactor. Je kunt de leeftijd overwegen. Kortom: er zijn veel verschillende criteria voor wanneer artsen cholesterolverlagers gaan gebruiken.

Vergelijkbare middelen

Het gaat bij de preventie van hart- en bloedvatziekten om het verlagen van het slechte cholesterol in het bloed. Dat doen alle statinen. Daarom zouden gebruikers van atorvastatine (Lipitor, Sortis), fluvastatine (Lescol), pravastatine (Selektine, Pravandrea, Pravastatin, Vastafix, Statifil, Lipratif) en rosuvastatine (Crestor, provisacor, Rosuvastatin, Cirantan) deze informatie ook moeten lezen.

Gebruik van Simvastatine

Het medicijn moet elke dag trouw worden ingenomen om effectief te zijn. Dit middel heeft het beste effect als het ’s avonds wordt ingenomen (Ann Pharmacother 2007;41:106). Dosis vergeten? Indien men het een keer vergeten is in te nemen neemt men het alsnog in, tenzij men binnen vier uur al weer de volgende dosis moet slikken. Gebruik nooit twee pilletjes om het vergeten pilletje van een dag tevoren te compenseren (Pharm Weekbl 2003;138:1776).

Reactie plaatsen