De oorsprong van de Kapperspaal - Gezondheid.nl
Fysieke Gezondheid
Fysieke Gezondheid
03/28/2024
1 min
0

Gezondheidsverleden en de oorsprong van de Kapperspaal

03/28/2024
1 min
0

Een kapperspaal, barbierspaal of barbiersstok is een type uithangbord dat door kappers en barbiers wordt gebruikt om hun zaak aan het publiek kenbaar te maken. Deze iconische symbolen zijn nog steeds te zien, maar wat is eigenlijk de oorsprong ervan?

Traditionele symbool

Het traditionele symbool, dat teruggaat tot de middeleeuwen, bestaat uit een staf of paal met een helix (spiraal) van rode en witte strepen. Hoewel de paal vroeger statisch was, vind je ze tegenwoordig vaak draaiend dankzij elektromotoren. In sommige gebieden is het gebruik van een kapperspaal zelfs verplicht gesteld door de lokale overheid.

Aderlaten

De oorsprong van de rood en wit gekleurde kapperspaal is verbonden met het aderlaten, een praktijk die vaak door barbiers werd uitgevoerd.  Aderlaten was een medische praktijk waarbij bloed werd afgetapt uit een ader van een patiënt, vaak uitgevoerd om veronderstelde onevenwichtigheden in het lichaam te behandelen. De paal symboliseert historisch gezien het bloederige verband dat na het aderlaten werd gewassen en te drogen werd gehangen, waardoor het door de wind in elkaar verstrengeld raakte. Tijdens de middeleeuwen voerden barbiers ook chirurgische taken uit, waaronder aderlaten en het trekken van tanden. Dat kun je je nu niet meer voorstellen he?

Symboliek van de paal

De oorspronkelijke paal bevatte een wasbak (representatief voor waar bloedzuigers werden bewaard, die later veel werden gebruikt) en onderaan een bak die het bloed opving. De paal zelf representeert de staf die de patiënt vastgreep tijdens de procedure om de bloedstroom te bevorderen.

Blauw-wit-gekleurde kapperspaal

Na de oprichting van de United Barber Surgeon's Company in Londen, Engeland, werd bepaald dat kappers een blauw-wit-gekleurde paal moesten gebruiken, terwijl chirurgen een rode paal moesten hanteren.

Reacties