Hart- en vaatziektepreventie met inzichten van Janneke Wittekoek
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
11/28/2023
1 min
0

Hart- en vaatziektepreventie met inzichten van Janneke Wittekoek

11/28/2023
1 min
0

In een wereld waar hart- en vaatziekten een steeds grotere bedreiging vormen, staat Janneke Wittekoek aan de frontlinie van preventie. Met een scherp oog voor de alarmerende trends en de behoefte aan meer proactieve benaderingen, deelt Janneke haar inzichten over het identificeren van risicofactoren, de rol van specialisten en de kracht van leefstijlverandering in het voorkomen van hart- en vaatziekten. Laten we eens nader bekijken hoe haar expertise en passie de strijd tegen deze verwoestende aandoeningen vormgeven.

Risicofactoren van hart- en vaatziekten

Pijn op de borst, hartkloppingen of onverklaarbare vermoeidheid kunnen allemaal wijzen op hartklachten. Er zijn echter nog geen duidelijke richtlijnen om iemands risico op hart- en vaatziekten vast te stellen, ondanks dat het de belangrijkste doodsoorzaak is bij vrouwen. Janneke Wittekoek merkt op dat er genoeg manieren zijn om risicofactoren te identificeren, maar dat er momenteel een gebrek aan structuur is in het aanpakken hiervan.

Specialisten en weerstand

Er bestaat nog steeds weerstand om mensen zonder symptomen door te verwijzen naar een specialist voor een grondig hartonderzoek. Hoewel dit wel als gerechtvaardigd wordt gezien bij mensen met een familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten of bij patiënten die zich niet gerustgesteld voelen zonder uitgebreid onderzoek. Janneke merkt op dat het vreemd is dat we regelmatig naar de tandarts gaan om gaatjes te voorkomen, maar zelden ons hart laten controleren. Ze wijst op de ernst van hart- en vaatziekten, die uiteindelijk fataal kunnen zijn, en benadrukt dat dit een onderwerp is om serieus over na te denken.

Leefstijlverandering

Ondanks deze discussie benadrukt Janneke dat er wel manieren zijn voor individuen om hart- en vaatziekten te voorkomen, zoals het aannemen van een gezondere levensstijl. Ze spendeert veel tijd aan het motiveren van mensen om meer te bewegen, gezonder te eten, te stoppen met roken en vaak ook om af te vallen. Janneke deelt haar kennis ook met het publiek door middel van lezingen, waarin ze probeert om complexe medische informatie begrijpelijk en boeiend te maken met behulp van filmpjes en up-to-date kennis over voeding en lichaamsbeweging.

Dit artikel komt oorspronkelijk uit 8 april 20215 en is geschreven door cardioloog Janneke Wittekoek.

Reacties