Marjet Verldhuis maakt zich druk
Maakt zich druk
Maakt zich druk
06/10/2023
1 min
0

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg

06/10/2023
1 min
0

#maaktzichdruk: 

De rijke geschiedenis van bureaucratie in de zorg (deel 6)

2017
In hetzelfde jaar van de woorden van minister Schippers geeft het ministerie van VWS opdracht aan Q-Consult om nieuw onderzoek te doen aangaande de bureaucratie.
De eerste doelstelling van dat onderzoek: ‘Het creëren van aan overzicht van bekende definities, feiten en cijfers over (ervaren) regeldruk in de hele zorgsector’, gevolgd door het maken van een vergelijking en een voorstel tot eenduidig begrippenkader.  
Feiten en cijfers zijn namelijk niet vergelijkbaar als er verschillende interpretaties zijn van begrippen en deze ook nog eens door elkaar worden gebruikt.

2018
Op 22-5-2018 wordt met veel bravoure het Actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ gelanceerd.

De volgende passage komt daaruit:
“Registreren is een belangrijk onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Goed meten leidt immers tot betere zorg, en het belang van goed inzicht in de verleende zorg en verantwoording van de daaraan bestede middelen staat niet ter discussie. Maar afvinklijstjes voorkomend uit wantrouwen van managers, inkopers of toezichthouders leiden niet tot betere zorg. Het is tijd om weer te vertrouwen op onze zorgprofessionals. Het registreren moet proportioneel zijn en het moet duidelijk zijn welk doel ermee gediend is. Die balans is in de loop der tijd zoek geraakt. Zorgverleners zijn teveel tijd kwijt aan administratieve handelingen, tijd die ze niet kunnen besteden aan zorg voor de patiënt.”

Schrapsessies, het ministerie als partner en regisseur én 2 speciaal adviseurs, Rita Verdonk en Gerlach Cerfontaine, worden als succesfactoren aangemerkt.

2019
In januari 2019 introduceert huisarts Marco Blanker het begrip ‘de paarse krokodil’ in de zorg. Hij verwijst daarmee naar de beruchte ‘paarse krokodil’ uit een oude OHRA-reclame, die staat voor bureaucratische nonsens. Hij plaatste het volgende bericht (met onderstaande foto) op twitter: ‘Het roer is nog steeds niet om. Beste zorgverzekeraars, waarom denkt u dat ik het bij deze groep kinderen beter weet dan de specialisten op dit gebied’.

Wat valt op?
De tegenstelling tussen de verzuchting van minister Schippers en het alsnog weer opdracht geven tot een volgend onderzoek en rapport (de vertraging).

Het moment dat Marco Blanker het begrip ‘de paarse krokodil’ in de zorg introduceert, is het ministerie van VWS er als de kippen bij om dit initiatief te omarmen en over te nemen. Vaak de de standaard actie van VWS om de angel uit een probleem te halen. Het initiatief omarmen en overnemen en er vervolgens met een eigen agenda weinig aan doen.

Bron: LinkedIn post van Marjet Veldhuis

Maak jij je ook druk?

Laat je mening horen in de opmerkingen!

Reacties