Hulp vrouwen in kwetsbare wijken nodig bij tijdige opsporing borstkanker
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
11/16/2023
2 min
0

Hulp vrouwen in kwetsbare wijken nodig bij tijdige opsporing borstkanker

11/16/2023
2 min
0

Vrouwen uit kwetsbare wijken nemen minder vaak deel aan het bevolkingsonderzoek borstkanker, terwijl met dit bevolkingsonderzoek jaarlijks zo'n 850 tot 1075 sterfgevallen aan borstkanker worden voorkomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Met als risico dat bij hen de ziekte later wordt ontdekt, met minder gunstige vooruitzichten tot gevolg. Om ook deze vrouwen goed te informeren over de mogelijkheid van het bevolkingsonderzoek is voorlichting op maat nodig. In een vertrouwde omgeving en in begrijpelijke taal. Dankzij een schenking van de Postcode Loterij kan Pink Ribbon, in samenwerking met Stichting Mammarosa en GGD Haaglanden, in de regio Den Haag starten met een pilot die tot doel heeft deze vrouwen beter te informeren over mogelijkheden om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen.

Gezondheidskloof 

Carla van Gils, directeur van Pink Ribbon/KWF: “Nederland kampt met een grote gezondheidskloof, waarin mensen in arme wijken gemiddeld negen jaar korter leven. Om deelname aan een bevolkingsonderzoek te kunnen overwegen, moet je je goed kunnen informeren. Maar in deze wijken spelen vaker problemen rondom laaggeletterdheid, culturele verschillen, taboes en armoedestress. Daarom is dringend een gerichte aanpak nodig. Het is belangrijk om vrouwen uit deze buurten beter op maat te informeren over het bevolkingsonderzoek én over wat ze zelf kunnen doen om borstkanker op tijd op te merken. Wij zijn de deelnemers van de Postcode Loterij dankbaar voor hun steun, waardoor we dit innovatieve pilotprogramma kunnen lanceren.”

Samenwerking lokale partners 

Pink Ribbon werkt voor dit project samen met Stichting Mammarosa. Stichting Mammarosa organiseert al zeventien jaar bijeenkomsten voor vrouwen in kwetsbare wijken. Hier wonen mensen die op de rand van de armoedegrens leven en daardoor zoveel stress ervaren dat ze niet voldoende aandacht hebben voor het bevolkingsonderzoek. Stichting Mammarosa werkt samen met gebeds- en buurthuizen in kwetsbare wijken om het contact tussen lotgenoten te bevorderen, informatie te verschaffen en het taboe rondom borstkanker in bepaalde culturen bespreekbaar te maken. Daarnaast werkt Pink Ribbon nauw samen met GGD Haaglanden, RIVM – Centrum voor Bevolkingsonderzoek, Bevolkingsonderzoek Nederland en verschillende wijkorganisaties in Den Haag.

Culturele diversiteit

Daniëlla Gidaly, voorzitter van Stichting Mammarosa: "In kwetsbare wijken wonen vaker vrouwen die naast armoedestress ook een migratieachtergrond hebben. De bestaande voorlichting en begeleiding over de bevolkingsonderzoeken past niet bij deze vrouwen. Het bezoeken van een mogelijk mannelijke laborant kan voor hen een obstakel zijn, en culturele taboes rond kanker kunnen een barrière vormen voor deelname aan preventieve onderzoeken. Slecht nieuws wordt soms verzwegen vanwege culturele normen, en het vragen om hulp is vaak moeilijk. Mammarosa houdt rekening met de stress en met deze culturele diversiteit in haar benadering van voorlichting en begeleiding voor deze doelgroep."

De toekomst 

Dankzij de schenking van de Postcode Loterij kan deze nieuwe aanpak eerst worden uitgerold in Den Haag, waar lokale partners, zoals Mammarosa, een goed netwerk hebben. Als de pilot succesvol blijkt hoopt Pink Ribbon de methode ook op andere plekken in Nederland in te kunnen zetten.

Jonne Arnoldussen, managing director van de Postcode Loterij: “Bij de Postcode Loterij zijn we trots dat we Pink Ribbon kunnen steunen bij deze belangrijke pilot. Het is van groot belang dat vrouwen in kwetsbare wijken op passende wijze toegang krijgen tot informatie over de preventieve onderzoeken naar borstkanker. Dat vergroot de kans op tijdige ontdekking van borstkanker. De samenwerking van deze pilot toont aan hoe het bundelen van krachten van lokale partijen bijdraagt aan een gezonder Nederland."

Reacties