LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
07/04/2024
3 min
0

#38 LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector

07/04/2024
3 min
0

Elke week brengen we een nieuwe lijst van invloedrijke LinkedIn-profielen in de sociale- en zorgsector. Deze diverse groep influencers belicht een scala aan thema's, van innovaties in de ouderenzorg tot gezonde voedingsgewoonten, van psychische welzijn tot fysieke gezondheid. Ze delen super interessante inzichten en perspectieven die het volgen waard zijn!

De sociale- en zorgsector influencer lijst van deze week

  • Roel Hermans
  • Marjolein Moorman
  • Alex van Klooster
  • Linata Rutgers
  • Thijmen Sprakel
  • Joke Roelfsema

Lees hieronder meer over deze zorghelden en waar zij over praten op hun LinkedIn-pagina.

Roel Hermans

Roel Hermans heeft zich na zijn wetenschappelijke promotie aan de Radboud Universiteit gespecialiseerd in het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische toepassingen. Denk aan: interventies, campagnes, apps, games, e-learnings en diverse media-uitingen, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. In 2020 heeft Roel LeefstijlLab opgericht. Een inspiratie- en activatieplatform gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Via LeefstijlLab vertaalt hij wetenschappelijke kennis over gedragsverandering en leefstijl voor professionals en consumenten.

LinkedIn: Roel Hermans denkt en werkt 365 dagen per jaar aan een gezond(er) Nederland en heeft het daarbij over verandering in leefstijl en vitaliteit, gedragsverandering en wat een ongezonde voedselomgeving met je doet.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman is wethouder in Amsterdam. Ze wil dat rechtvaardig beleid zorgt voor meer kansengelijkheid. Bijvoorbeeld door meer te investeren in goed onderwijs voor kinderen die dat het hardste nodig hebben. Ook wil ze voorkomen dat armoede, schulden, laaggeletterdheid en beperkte kennis van de Nederlandse taal, mensen op achterstand zet.

LinkedIn: Marjolein Moorman heeft het onder andere over de pilot ‘terugkeergarantie voor leraren’, gelijke kansen voor kinderen en de kwaliteit van onderwijs.

Alex van Klooster

Alex van Klooster heeft in mei met de Stichting Out of the Box de landelijke Sport Innovatie Prijs ontvangen. Out of the Box laat jongeren tussen 16 en 27 jaar met psychosociale problemen in een vertrouwde omgeving deelnemen aan sportlessen op de boksschool. Er wordt niet alleen gewerkt aan conditie en kracht, maar ook aan focus, doorzettingsvermogen, veerkracht, samenwerken, grenzen aangeven, respecteren en discipline. Daarnaast leidt Alex Parkinson Bokstrainers op, waarbij uitgebreid aandacht is voor het ziektebeeld, het verloop en de behandeling.

LinkedIn: Alex van Klooster heeft het over bokstrainingen voor Parkinson patiënten, boks- en weerbaarheidstrainingen voor kwetsbare jongeren en initiatieven om de inwoners van Amersfoort gezonder en fitter te maken.

Linata Rutgers

Linata Rutgers, bedenker van Werk 3.0 Human Impact community en directeur Verzuim & Zo, is een inspirator en verbinder in duurzame inzetbaarheid. Met ruim 20 jaar ervaring als interimmanager heeft ze grote projecten geleid voor diverse organisaties. Actief in besturen, waaronder VNO-NCW Noord, legt Linata de nadruk op verbinding en leren van verschillende disciplines in het werkleven. Ze gelooft in wederzijdse verantwoordelijkheid voor beter werknemerschap en goed werkgeverschap, waar eigen regie cruciaal is.

LinkedIn: Linata Rutgers heeft het over HR, zorg, vitaliteit, gezondheid, mensgericht werken, ervaringsverhalen, verbinding en meer.

Thijmen Sprakel

Thijmen Sprakel schrijft op EduKitchen.nl over ideeën waar docenten mee worden overspoeld. Thijmen interviewt wetenschappers van over de hele wereld om te kijken wat wel en niet werkt en bewezen is. Zo wil hij helpen het gat tussen wetenschap en het onderwijs te dichten. De wetenschap is niet zaligmakend en er is geen one-size-fits-all oplossing voor het onderwijs, maar volgens Thijmen worden te vaak ideetjes geadopteerd zonder dat er ook maar één kritische vraag over wordt gesteld.

LinkedIn: Thijmen Sprakel heeft het over zittenblijvers die wél wat gedaan hebben, maar ook wat het jaarlijks kost, over de spirit van Kanamori en de bed bad brood-verplichting.

Joke Roelfsema

Joke Roelfsema begeleidt met Roelfsema Rouwcoaching organisaties bij verlies en rouw. Hierbij is aandacht voor de medewerker met rouw, de collega’s én de leidinggevende essentieel. Joke kijkt naar de behoeftes van alle betrokkenen op het werk. De medewerker met rouw maakt daarom sneller de stap naar het werk, teamleden voelen logischerwijs meer saamhorigheid en de leidinggevende ervaart de communicatie met het team en de rouwende medewerker als prettiger en natuurlijker.

LinkedIn: Joke Roelfsema heeft het over verlies en rouw op het werk, oog hebben voor naasten en nabestaanden, praktische zaken waar je als een naaste is overleden, recht op hebt als medewerker en de impact die moederdag heeft als je een kind bent verloren.

Ook op de lijst? Sluit je aan!

Groei met ons mee, wordt auteur op Gezondheid.nl

Gezondheid.nl put inspiratie uit persoonlijke verhalen en de kracht van sprekers die zich uitspreken, en stimuleert samenwerking voor een betere toekomst in de gezondheidssector, waardoor ze een bron van motivatie en verandering vormen. Ben je actief in de zorg of gezondheidssector, zoals een zorgprofessional, ggz-medewerker, personal trainer, therapeut, ervaringsdeskundige, of werk je aan een gezondheidscampagne of innovatie? Als je bijdraagt aan een gezonder Nederland, in welke vorm dan ook, nodigt Gezondheid.nl je uit om je impact te vergroten door bij te dragen aan ons platform.

Sluit je aan en deel je kennis en ervaringen.

LinkedIn Zorg influencers

Elke week stellen we een lijst samen met nieuwe LinkedIn influencers die actief zijn in de sociale- en zorgsector. Deze lijst wordt gedeeld op de LinkedIn-pagina's van Gezondheid.nl, en van daaruit verzamelen we suggesties voor de volgende lijst van LinkedIn influencers in de zorg. Mensen die voor Gezondheid.nl schrijven voegen wij ook regelmatig toe aan de LinkedIn influencers lijst.

Reacties