LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
04/02/2024
4 min
0

#25 LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector

04/02/2024
4 min
0

Elke week lichten we een nieuwe groep invloedrijke LinkedIn-professionals binnen de sociale- en zorgsector uit. Deze veelzijdige groep experts belicht diverse thema's, van jeugdzorg tot voeding, trauma tot preventie, sport tot spiritualiteit en meer. Hun waardevolle inzichten en perspectieven vormen een must-follow. We streven ernaar om een krachtige stem te geven aan de voorvechters van verandering en de belangen te behartigen van degenen die binnen de zorgsector en het sociale domein mogelijk niet genoeg gehoord worden.

Deze week in de sociale- en zorgsector influencer lijst:

  • Frank Borm
  • Mohini Awadhpersad
  • Michael van Balken
  • Clary Scheres
  • Frans de Lange
  • Gracia Clijdesdale

Lees hieronder meer over deze zorghelden en waar zij over praten op hun LinkedIn-pagina's. Ken jij iemand of ben jij iemand die we aan lijst moeten toevoegen? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Frank Borm

Frank Borm, longarts bij het Leids Universitair Medisch Centrum, zet zich vastberaden in om de opkomst van vapen onder jongeren aan te pakken. Met voorlichting en informatie over de gevaren van vapen en roken, benadrukt hij het risico op kanker door de chemische samenstelling van vape-vloeistoffen en de verslavende effecten van hoge nicotinegehaltes. Borm staat tegenover deze 'epidemie' en wil jongeren beschermen door bewustwording te creëren en een rookvrije generatie te bevorderen.

LinkedIn: Frank Borm heeft het over vapen, roken, gezondheid, social media, voorlichting, jongeren, kinderen, zorg, longkanker, verslaving en meer.

Mohini Awadhpersad

Mohini Awadhpersad, een ervaringsprofessional en spreker, biedt inzicht vanuit haar eigen verleden. Met haar unieke ervaring en persoonlijkheid als gereedschap, ondersteunt ze jongeren, ouders en gezinnen in het jeugddomein. Ze deelt haar kennis op beleids- en gemeentelijk niveau en biedt trainingen en workshops waarbij wetenschap, ervaring en praktijk samenkomen. Haar stichting richt zich op het helpen van slachtoffers van loverboys en het adviseren van hulpverleners, waarbij ze benadrukt dat handelingsverlegenheid en gebrek aan kennis moeten worden aangepakt.

 LinkedIn: Mohini Awadhpersad heeft het over jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, trauma, ervaringsverhalen, jeugdcriminaliteit, racisme, seksuele uitbuiting en meer.

Michael van Balken

Michael van Balken, vice-voorzitter van de European Association of Urology Patient Office (EAU-PO) en bestuurslid van zowel de Dutch Urological Association (NVU) als de EAU Section Functional Urology (ESFU), staat bekend om zijn inzet voor compassievolle zorg en gedeelde besluitvorming. Als uroloog en opleider hecht hij niet alleen waarde aan medische expertise, maar ook aan het betrekken van patiënten bij hun behandeling. Buiten zijn vakgebied engageert hij zich actief in discussies over zorgontwikkelingen, mensenrechten en het aanpakken van uitdagingen zoals laaggeletterdheid in de zorg. Met een indrukwekkende academische achtergrond en uitgebreide ervaring draagt hij bij aan het bevorderen van hoogwaardige zorg en het opleiden van toekomstige urologen. Zijn inzet strekt zich uit tot blogs en sociale media, waar hij actief discussies voert over zorgontwikkelingen en maatschappelijke kwesties.

LinkedIn: Michael van Balken heeft het over zorg, laaggeletterdheid, onderzoek, gezondheidszorg, gezondheid, urologie, gezondheidsverschillen, zorgopleiding en meer.

Clary Scheres

Clary Scheres, eigenaar van ProudBreast, is een gepassioneerde voorvechter van inclusiviteit en gebruikersgericht design. Als directeur van ProudBreast heeft ze zich toegewijd aan het bieden van empowerment aan vrouwen zonder borsten door middel van innovatieve producten en een ondersteunende community. Haar missie strekt zich internationaal uit, waarbij ze regelmatig haar visie deelt op platforms zoals LinkedIn en samenwerkt met partners om deze missie te verwezenlijken. Met haar focus op gebruikerservaring en het bieden van comfortabele en modieuze borstprotheses heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van het leven van vrouwen die getroffen zijn door borstkanker.

 LinkedIn: 
Clary Scheres heeft het over ondernemen, kanker, vrouwen, ervaringsverhalen, inclusie, zorg, borstkanker, impact en meer.

Frans de Lange

Frans de Lange is een ontzorgverlener in Midden-Nederland, toegewijd aan het welzijn van mensen. Hij doorbreekt sociale isolatie en bevordert plezier in het leven door persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en gezelschap te bieden. Frans de Lange slaat bruggen tussen medische zorg en alledaagse ondersteuning. Met oprechte aandacht en een luisterend oor verleent hij zorg die medische professionals niet altijd kunnen bieden. Zijn missie is om mensen te helpen een betekenisvol en plezierig bestaan te leiden. 

LinkedIn: Frans de Lange heeft het over zorg, ervaringsverhalen, ontzorgen, verbinding, ontmoeten, mens centraal, positieve gezondheid en meer.

Gracia Clijdesdale

Gracia Clijdesdale, Kwartiermaker en expert in het sociaal domein, leidt initiatieven bij de UvA en HvA om inclusiviteit te bevorderen, zoals het aanstellen van medewerkers uit kwetsbare posities. Ze pleit voor bewustwording en kennisdeling, met als doel participatie voor iedereen te waarborgen. Haar persoonlijke drijfveren, gevoed door haar broertje met het syndroom van Down, inspireren haar om inclusie te bevorderen. Ze benadrukt het belang van draagvlak en diversiteit in onderwijsinstellingen voor maatschappelijke betrokkenheid en innovatie. Gracia's kracht ligt in het creëren van draagvlak en netwerken om impact te vergroten. Ze is naast kwartiermaker ook Holistisch Therapeut, Lifecoach en Trainer.

LinkedIn: Gracia Clijdesdale heeft het over mentale gezondheid, zorg, cultuurintensief werken, de toeslagenaffaire, innovatie, inclusie en meer.

Wil jij ook op de sociale- en zorgsector lijst?

schrijven voor gezondheid.nl als auteur

Gezondheid.nl put inspiratie uit persoonlijke verhalen en de kracht van sprekers die zich uitspreken, en stimuleert samenwerking voor een betere toekomst in de gezondheidssector, waardoor ze een bron van motivatie en verandering vormen. Ben je actief in de zorg of gezondheidssector, zoals een zorgprofessional, ggz-medewerker, personal trainer, therapeut, ervaringsdeskundige, of werk je aan een gezondheidscampagne of innovatie? Als je bijdraagt aan een gezonder Nederland, in welke vorm dan ook, nodigt Gezondheid.nl je uit om je impact te vergroten door bij te dragen aan ons platform.

Sluit je aan en deel je kennis en ervaringen.

LinkedIn Zorg influencers

Elke week stellen we een lijst samen met nieuwe LinkedIn influencers die actief zijn in de sociale- en zorgsector. Deze lijst wordt gedeeld op de LinkedIn-pagina's van Gezondheid.nl, en van daaruit verzamelen we suggesties voor de volgende lijst van LinkedIn influencers in de zorg. Mensen die voor Gezondheid.nl schrijven voegen wij ook regelmatig toe aan de LinkedIn influencers lijst.

Reacties