Lichaam en anatomie

Stamceltherapie

Wat is stamceltherapie?

Stamceltherapie kan gezien worden als een nieuwe tak in de medische therapeutische benadering van ziekten en traumata waarbij de basisidee bestaat uit de transplantatie van – al dan niet gedifferentieerde – stamcellen ter vervanging van afwezige of defecte cellen, weefsels of organen.

De stamceltherapie is benaderbaar vanuit vele gezichtspunten, zowel wat herkomst als wat bestemming van de stamcellen betreft. Onder stamcellen verstaan we zelfhernieuwende pluripotente cellen.

Deze cellen kunnen ook genetisch identiek gemaakt worden aan de cellen van de patiënt, door nucleaire transfer, men spreekt dan van therapeutische klonen.

Reactie plaatsen