stottertherapie
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
04/13/2023
3 min
0

Welke stottertherapie past bij jou? Bekijk de soorten stottertherapie

04/13/2023
3 min
0

Nederland is rijk aan therapievormen. De Nederlandse stotteraar kan kiezen uit tal van therapieën. De grote kunst is alleen om een voor hem of haar geschikte therapie te vinden.

Binnen Nederland worden bepaalde therapieën op meer plaatsen in het land gegeven en vindt op verschillende wijze afstemming plaats over therapieën.

Veel stottertherapeuten hebben zich verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST). Door een aantal stottertherapeuten wordt nauw samengewerkt in verdere verbetering van de kwaliteit van hun werk. Deze therapeuten verrichten hun werk in zogenaamde ‘stottercentra’ (zie 1.1).

Bepaalde therapieën worden op verschillende plaatsen in het land gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de Boma-methode van Instituut de Pauw (1.2.1), de Hausdörfer methode (1.2.2), de Del Ferro methode (1.2.3) en het McGuire Programma (1.2.4).

1.1 Stottercentra

1.1.1 VERENIGING STOTTERCENTRA NEDERLAND

Binnen Nederland bestaan circa 13 stottercentra. Dit zijn regionaal verspreide samenwerkings-verbanden tussen kleine groepjes stottertherapeuten die streven naar een verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening.

De Vereniging Stottercentra Nederland is een actief samenwerkingsverband tussen diverse stottercentra in Nederland. Deze expertisecentra op het gebied van stotteren en stottertherapie streven naar kwaliteit, up to date en vernieuwend zijn en werken vanuit een positieve visie op de totale mens.

Het belangrijkste doel van de stottercentra is duidelijkheid geven aan de cliënt over de weg die het beste gevolgd kan worden. Het gaat daarbij om maatwerk.

De logopedist-stottertherapeuten die werkzaam zijn binnen de VSN zijn betrokken bij gezamenlijke projecten, (wetenschappelijk) onderzoek, het geven van voorlichting, second opinion, onderwijs en coaching.

1.1.2 OVERIGE STOTTERCENTRA

Zelfstandig werkende stottercentra zijn: Logopedie & Stottercentrum Zuid-West met locaties in Goes, Middelburg en Zierikzee en Stottercentrum Breda. Onder ‘Onze vestigingen’ (Home) vindt u stottercentra bij de betreffende plaatsnamen.

1.1.3 ACADEMISCH STOTTERCENTRUM

In het academisch ziekenhuis Erasmus MC Rotterdam (voor volwassenen, Sophia Kinderziekenhuis voor kinderen) bevinden zich deskundigen op het gebied van stotteren.

Hier kan men terecht voor uitgebreide diagnostiek en second opinion van een stotterprobleem voor alle leeftijden. Er wordt in multidisciplinair verband gewerkt (logopedist-stottertherapeut, psycholoog, spraak- en taalpatholoog). Men krijgt een op maat gesneden en onafhankelijk advies, bijvoorbeeld voor een individuele of groepstherapie.

1.2 Landelijke therapieën

1.2.1 DE BOMA METHODE VAN INSTITUUT DE PAUW

In deze groepstherapie wordt gewerkt volgens de BOMA ® -methode; dit is een totaaltherapie waar zowel aandacht wordt besteed aan de spreektechniek alsmede aan het stottergevoel (het opbouwen van zelfvertrouwen, het doorbreken van de negatieve spiraal). Na de basiscursus kan men onbeperkt en zolang als gewenst gebruik maken van de nazorg in de vorm van opfrisdagen.

1.2.2 DE HAUSDÖRFER METHODE

Een groepstherapie volgens de Hausdörfer methode bestaat uit maximaal 6 volwassenen; individuele begeleiding is ook mogelijk. Bij stotterende kinderen kan therapie plaatsvinden in nader overleg. Afhankelijk van de herkomst van de aanmeldingen vinden de cursussen verspreid over Nederland en België plaats. De therapie wordt gegeven door ervaringsdeskundigen.

Doelstelling is de stotteraar bewust laten worden van spraak die zich uit in het hoorbaar maken van klanken. Daarbij wordt de aandacht afgeleid van de aangeleerde opvatting dat bij stotterend spreken de nadruk dient te liggen op het corrigeren van onregelmatige ademhaling en onjuiste mondstanden (symptomen). Een langzame, overdreven geïnterneerde spreekwijze waarbij de klankenbeheersing met behulp van het gehoor centraal staat, stelt iedere deelnemer in staat innerlijke rust te vinden. Vloeiend spreken is geen doelstelling, maar een gevolg.

Door training kan flegma (onverstoorbaarheid) worden opgebouwd; (negatieve) reacties en gevoelens hoeven geen rol meer te spelen. Een ieder leert de rol van ‘eigen therapeut’ te vervullen.

1.2.3 DEL FERRO METHODE

Door middel van het trainen van de middenrifspier zorgen voor een vloeiende spraak. De doelstelling van de therapie is het overwinnen van stotteren. Tevens het opbouwen van zelfvertrouwen en het elimineren van angst.

Werkwijze: In groepsverband met individuele begeleiding de cliënt duidelijk maken hoe hij op een fysieke wijze zijn stotterprobleem kan overwinnen. Door middel van videomateriaal, het spelen van rollenspellen en het oefenen in dagelijkse situaties zoals telefoneren en concentratietrainingen leren de cursisten hoe zij zichzelf met behulp van de Del Ferro methode kunnen verlossen van hun stotterprobleem.

1.2.4 MCGUIRE PROGRAMMA NEDERLAND

Het McGuire programma is het enige programma wat geheel door en voor stotteraars is opgezet. Het is een compleet en alles omvattend programma met een sport mentaliteit dat zich richt op de hele persoon en bevat onder meer behandeling van:

  • Het mechanisme van het spreken
  • Fysieke aspecten van stotteren
  • Psychologie van stotteren
  • Technieken om het stotteren te overwinnen
  • Overwinnen van angst voor het spreken
  • Zelf acceptatie
  • Voorkomen van ontwijkgedrag
  • Opbouwen van zelfvertrouwen
  • Spreken in het openbaar

Na de drie daagse training wordt je niet alleen gelaten, je krijgt een persoonlijke coach die je de eerste weken begeleid bij het herstel van het stotteren. Tevens ben je na de eerste training, vrij zo vaak terug te komen naar trainingen als je wilt, waar ook ter wereld trainingen worden gehouden.

Ook is er een uniek telefonisch support systeem. Er zijn telefoonlijsten met honderden coaches (over de hele wereld) die je altijd kunt bellen en die je, indien nodig, ondersteuning kunnen verlenen.

Reacties