Leefstijl poli plus: Screening en ondersteuning voor zorg intensieve Gezinnen
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
06/10/2023
3 min
0

Leefstijl poli plus: Screening en ondersteuning voor zorg intensieve Gezinnen

06/10/2023
3 min
0

Leefstijl poli plus is een baanbrekend initiatief dat een uitgebreide screening en volledige ondersteuning biedt aan gezinnen met een zorgintensief kind. Deze innovatieve dienstverlening, gratis voor kinderen met een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie, is ontworpen om de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag te verbeteren. In dit artikel bespreken we de werking en voordelen van Leefstijl poli plus, evenals de ervaringen van ouders die al gebruik hebben gemaakt van deze dienst.

Zorgverzekeraar financiert, proefperiode afgerond

Deze dienst wordt gefinancierd door de Zorgverzekeraar en is goedgekeurd door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Gericht op kinderen met intensieve zorgvragen, staat Leefstijl poli plus dus ook open voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. In april 2023 werd de proefperiode afgerond en vanaf juni kunnen ouders zich aanmelden voor deze revolutionaire dienst.

Een persoonlijk verhaal van Patrick en zijn ouders

Om de impact van Leefstijl poli plus te begrijpen, kijken we naar het verhaal van Patrick, een 8-jarige jongen met een ernstige verstandelijke beperking. Hij loopt langzaam en wiebelt tijdens wandelen. Volgens de laatst gemeten IQ test kent Patrick een IQ van 37. Hij bezoekt een school in het speciaal onderwijs. Ondanks de korte afstand naar school wordt hij met het schoolvervoer heen en weer gebracht. Vanuit de school krijgen de ouders te horen dat het momenteel niet goed gaat met Patrick in de klas. Het tempo ligt te hoog voor hem, hij volgt het niet en dwaalt letterlijk af. Vanuit de school overweegt men om Patrick in een andere groep te plaatsen, waar het niveau aanmerkelijk lager ligt. Ouders schrikken hiervan en zien zeker nog potentie bij Patrick. Ze merken thuis ook dat hij niet aan zijn trekken komt op school. Hij heeft dwarse buien en huilt ook veel.

Het vraagt veel van zijn ouders; 24/7 continue zorg, aandacht en nabijheid. Om zo nu en dan op adem te komen gaat Patrick maandelijks een weekend naar een logeerhuis in een dorp in de buurt. Hij geniet hiervan en ouders krijgen even rust en tijd voor elkaar en andere dingen. Omdat het hen allen goed doet, willen ze graag een extra logeerweekend in de maand afspreken. Het PGB budget laat dit toe. Het logeerhuis geeft aan dat dit niet mogelijk is, zonder expliciete reden. Dit is een teleurstelling. De ouders van Patrick hebben momenteel veel vragen, voelen zich niet gehoord en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De cliëntondersteuner die hen met raad en daad bijstaat, kan maar een deel ondervangen. Ouders voelen dat hun energie afneemt. Hoe moet het verder? Ze voelen zich niet gehoord en raken uitgeput door de constante zorg en onzekerheid. Gelukkig ontdekt hun cliëntondersteuner de Leefstijl poli plus en nemen de ouders contact op.

Een antwoord op complexe zorgvragen

Leefstijl poli plus biedt een tweedaags screenings- en adviestraject waarin het hele kind in beeld wordt gebrachtLeefstijl Poli Plus ondersteunt ouders in het maken van keuzes voor het kind.

Gezinnen met een zorgintensief kind hebben geen alledaags leven. Ze worden geconfronteerd met talloze uitdagingen en hebben vaak vragen over de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van hun kind. Leefstijl poli plus biedt een tweedaags screenings- en adviestraject waarin het hele kind in beeld wordt gebracht. Het doel is om ouders te ondersteunen bij het maken van keuzes en beslissingen, evenals het verbeteren van de levenskwaliteit van het kind en het gezin als geheel.

Van aanmelding tot perspectiefplan

Na aanmelding worden ouders binnen enkele dagen telefonisch benaderd om hun hulpvraag te bespreken. Vervolgens vinden de twee polidagen plaats, waarop verschillende onderzoeken worden uitgevoerd in het voormalige klooster de Zwanenhof Zenderen. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in een perspectiefplan, dat ouders binnen een maand ontvangen. Na twee maanden volgt er een follow-upgesprek om het perspectiefplan te bespreken en eventuele vragen of hulpbehoeften aan te pakken.

Voordelen van Leefstijl poli plus

Leefstijl poli plus biedt ouders niet alleen antwoorden op hun zorgvragen, maar ook een gevoel van erkenning en ondersteuning. Het traject resulteert in een perspectiefplan dat ouders sterker maakt in hun verhaal en hen helpt bij het nemen van (lastige) beslissingen. Bovendien kunnen ouders dankzij het eigen digitale dossier efficiënter informatie delen met specialisten en instanties die betrokken zijn bij de zorg van hun kind.

Initiatiefnemer Mia Nijland

Leefstijl Poli Plus en Mia NijlandOrthopedagoog Mia Nijland, initiatiefnemer van Leefstijl Poli Plus

Orthopedagoog Mia Nijland is de initiatiefnemer van Leefstijl poli plus. Samen met een team van zorgverleners, ervaringsdeskundigen en IT-specialisten heeft ze dit innovatieve project opgebouwd. Mia's langjarige ervaring in de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren heeft haar gemotiveerd om de levenskwaliteit als uitgangspunt te nemen. Leefstijl poli plus richt zich niet alleen op medische zorg, maar ook op de levensstijl en alles wat daarmee samenhangt.

Verbeterde levenskwaliteit voor zorg intensieve gezinnen

Leefstijl poli plus is een waardevol initiatief dat gezinnen met een zorgintensief kind ondersteunt en inzicht biedt in het leven van het kind. Door middel van uitgebreide screenings en advies helpt Leefstijl poli plus ouders bij het nemen van belangrijke beslissingen en draagt het bij aan een hogere levenskwaliteit van het kind en het gezin als geheel. Het succesverhaal van Patrick en zijn ouders toont de impact en waarde van deze dienst.

Reacties