Kind gebruikt Stamtafel op school
Maatschappelijke gezondheid
Maatschappelijke gezondheid
06/10/2023
4 min
0

Ook scholen enthousiast over digitaal platform Stamtafel

06/10/2023
4 min
0

Steeds meer mensen maken gebruik van het digitale platform Stamtafel. Volgens recente cijfers zijn inmiddels negentigduizend mensen aangesloten bij het sociale zorg platform, waarbij verbinding, veiligheid en communicatie de sleutelwoorden zijn. Ook scholen uit het speciaal onderwijs tonen een toenemende belangstelling. ‘Dit is wat we nodig hebben’, reageerde één van de directeuren enthousiast, nadat hij kennis had genomen van de mogelijkheden die Stamtafel biedt. Wat is het geheim achter het succes?

Om antwoord te krijgen op die vraag starten we de zoektocht in het Twentse Zenderen, waar Ronald Helder, de oprichter van Stamtafel, gastvrij de deuren opent van een oud klooster. Dit klooster wordt omgebouwd naar een nieuw soort zorghotel voor mensen die niet meer terecht kunnen in een ziekenhuis maar ook nog niet naar huis kunnen: het GezondheidHuis. De mensen staan hier centraal, net als op Stamtafel. In dit GezondheidHuis gaan we in gesprek met Ronald over zijn applicatie.

Eenzaamheid

Het wordt een inspirerend gesprek over de zorg, over kansen, ambities en de ideeën die er zijn om de mens veel méér centraal te stellen in het hele traject. Die denkwijze heeft er ook voor gezorgd dat het platform Stamtafel er is gekomen. Ronald gaat terug in de tijd en vertelt hoe Alzheimer het leven van zijn vader, directeur van een basisschool, ingrijpend veranderde. ‘Zo sta je midden in het leven, zo word je steeds minder zichtbaar en ligt eenzaamheid op de loer.’

Hij zocht naar een manier om de mensen in het dorp, maar ook de schaats- en fietsvrienden, op de hoogte te houden van het wel en wee van zijn vader. Bevriende relaties in de IT-sector ontwikkelden op zijn verzoek een digitale omgeving, als alternatief voor Facebook, omdat hij niet wilde dat data werd verkocht. ‘Zo kon mijn vader toch contact blijven houden met vrienden en familie. Dat was heel waardevol. Ik merkte dat dit een manier was om kwetsbare mensen uit hun isolement te halen.’

Verbinding

Na een rondleiding door het prachtige gebouw - een mooiere locatie om een droom te realiseren is nauwelijks denkbaar -  laten we Zenderen achter ons en zetten we koers richting Hoogeveen. Daar treffen we Debbie Ruiter (directeur van Lampe Therapie en Lampe Vitaal) en Jacqueline Tuitman, die als accountmanager Digitale Stamtafel alles kan vertellen over het platform. Ze werkte als leidinggevende in een verpleeghuis in Winsum, totdat ze in contact kwam met Ronald Helder en geraakt werd door zijn verhaal. Nu is ze fulltime met Stamtafel bezig en merkt ze dat het platform een steeds belangrijker rol krijgt in de samenleving. ‘Je kunt verbinding leggen met de mensen die er voor jou toedoen.’

Basisprincipes

Ze benadrukt nog eens de basisprincipes die worden gehanteerd: zelfregie, privacy en Google-loos. De gebruikers kunnen berichten, foto’s en filmpjes delen, maar ze kunnen ook deelnemen aan zogenaamde groepstafels. Het is dé plek om mensen te ontmoeten en ervaringen te delen. Dat kan ook met zorgprofessionals zijn, omdat videobellen een van de mogelijkheden is.

Jacqueline is de perfecte ambassadeur van Stamtafel. Ze is er best trots op hoe het platform van een pilot voor kennissen en familieleden is uitgegroeid tot een toonaangevende digitale omgeving. ‘Het gaat ons om het positief welbevinden van de mensen.’ Wie na verloop van tijd besluit om de stekker eruit te trekken, kan gerust zijn: het account wordt helemaal verwijderd en er blijven geen gegevens achter.

Maatschappelijke betrokkenheid

Debbie Ruiter heeft instemmend geluisterd naar het betoog van Jacqueline. Ze geeft in Emmen en Hoogeveen leiding aan een multidisciplinair gezondheidscentrum en fysiotherapiepraktijk, waarin gewerkt wordt vanuit een topsportvisie. Daarnaast staat het bedrijf bekend om de grote maatschappelijke betrokkenheid.

Een van de projecten is Kidslife, een programma voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. In het gekozen concept wordt samengewerkt tussen een diëtist, een fysiotherapeut, een mentale zorgverlener en een buurtsportcoach. Zij stippelen met elkaar een traject uit voor het kind. Veelzeggend is dat de gesprekken over de voortgang van de behandeling plaatsvinden buiten de reguliere uren. ‘Wij durven te investeren in tijd’, stelt Debbie resoluut. ‘Het gaat erom dat je de juiste partijen om je heen verzamelt. Dat netwerk is heel waardevol. We kijken eerst naar het kind en pakken zelf de regie. Daarbij realiseren we ons dat fysiek niet zonder mentaal kan en andersom ook niet. Connecties in andere disciplines zijn daarom heel belangrijk.’

Stamtafel in praktijk: Kidslife 

Ook zij heeft gemerkt dat Stamtafel veel kan betekenen in de onderlinge communicatie. ‘We zijn nu een tijdje aan het pionieren en het bevalt heel goed. Stamtafel is praktisch ingericht en werkt aanvullend. Zo kunnen we een goed netwerk creëren rondom onze praktijk.’

Via de digitale omgeving kan iedereen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het kind. Dat kan stimulerend werken, maar is tevens confronterend, wanneer het kind bijvoorbeeld verzuimt om een afspraak na te komen. Voor de ouders is Stamtafel zo het ideale dashboard om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Waar Kidslife een paar jaar geleden nog in de kinderschoenen stond, kan nu rustig worden vastgesteld dat de gekozen aanpak succesvol is. Debbie: ‘We hebben inmiddels 150 kinderen aan een gezondere leefstijl geholpen.’

Scholen gaan Stamtafel gebruiken

Dat de aanpak vruchten afwerpt is ook de buitenwereld niet ontgaan. ‘De nieuwe manier van werken heeft ervoor gezorgd dat we nu bij steeds meer scholen op locatie gaan’, vertelt de directeur van Lampe Vitaal. ‘In Emmen loopt een project, waarbij we een langetermijnafspraak hebben gemaakt. In Hoogeveen gaan we in september op vier scholen van start. Uiteraard gaan we daarbij ook Stamtafel weer gebruiken. Zo kunnen we de ouders erbij betrekken en zorgprofessionals laten aanhaken. Stamtafel is de plek waar alles samen komt en dat is heel fijn, zeker in dit communicatietijdperk.’

Samen met Espria Ledenvereniging heeft Stamtafel ook het initiatief genomen om een platform in het leven te roepen voor (ex-)coronapatiënten. Hier kunnen ze ervaringen uitwisselen, elkaar vragen stellen en hun verhaal delen. De speciale groepstafel is er voor iedereen die corona heeft of er mee te maken heeft gehad, waarbij ook zorgpersoneel kan aansluiten.

De groei van het digitale netwerk lijkt niet meer te stoppen. De magische grens van 100.000 gebruikers is in zicht, maar de lat ligt een stuk hoger. Jacqueline kent de ambities van initiatiefnemer Ronald Helder. ‘In 2025 hopen we boven een miljoen gebruikers te zitten!'

Reacties