LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
11/06/2023
3 min
0

#4 LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector

11/06/2023
3 min
0

Iedere week onthullen we een nieuwe lijst van invloedrijke LinkedIn-profielen. Deze groep professionals en ervaringsdeskundigen hebben het over onderwerpen, variërend van jeugdzorg en gezondheid tot trauma en preventie. Ze delen inzichten en perspectieven die absoluut het volgen waard zijn. Ons doel is om een krachtige stem te geven aan degenen die pleiten voor verandering en om de belangen te behartigen van degenen die binnen de zorgsector misschien niet gehoord worden. Ken jij andere inspirerende personen die we zouden moeten vermelden in onze lijst? Aarzel niet om je suggesties met ons te delen in de reacties hieronder. 

Deze week in de sociale- en zorgsector influencer lijst:

  • Arne Popma
  • Jennifer Bergkamp
  • Rob de Munck
  • Ehsan Natour
  • Marieke Jager
  • Mustafa Yildirim

Lees hieronder meer over deze zorghelden en waar zij over praten op hun LinkedIn-pagina's.

Arne Popma

Professor dr. Arne Popma is een vooraanstaand expert in kinder- en jeugdpsychiatrie, hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, en voorzitter van diverse belangrijke organisaties. Hij leidt neurobiologisch onderzoek naar antisociaal en agressief gedrag bij jongeren, vooral die in contact zijn gekomen met justitie. Popma pleit voor professioneel leiderschap en netwerksamenwerking in de jeugdzorg.

LinkedIn: Arne Popma heeft het over verbinding, de zorg, jeugdzorg, veerkracht, kwetsbaarheid, jongeren, kinderen, mentale gezondheid, onderwijs en meer.

Jennifer Bergkamp

Jennifer Bergkamp is verpleegkundige bij Buurtzorg Nederland, is gespecialiseerd in palliatieve zorg en zorgtechnologie, kunstenaar, auteur van Lofzang, columnist en onruststoker. Ze benadrukt het belang van persoonlijk contact en zelfstandig denken als verpleegkundige. Ze bekritiseert het huidige zorgsysteem, waarin ze worstelt met beperkte voorraden en overbodige bureaucratie. Ze pleit voor meer samenwerking en begrip tussen verpleegkundigen in de wijk en in ziekenhuizen.

LinkedIn: Jennifer Bergkamp heeft het over zorg, zorginnovatie, kunst, wijkverpleging, ervaringsverhalen en meer.

Rob de Munck

Rob de Munck is de directeur van Implicata en tevens directielid van Care Consultancy, een organisatie die advies en ondersteuning biedt aan de zorg- en welzijnssector. Hij heeft een achtergrond als verpleegkundige en richtte in 1999 Inzetbaar op, waar hij leiding gaf aan 1400 zorgprofessionals. Zijn aanpak omvat het creëren van maatwerkoplossingen en het verbinden van netwerken binnen de sector.

LinkedIn: Rob de Munck heeft het over de jeugdzorg, opvoeding, uithuisplaatsing, (veer)kracht, dagbesteding, de zorg en meer.

Ehsan Natour

Ehsan Natour is een internationaal gewaardeerde hartchirurg en oprichter van Stichting Stilgezet. Hij is ook auteur van het boek 'Als het leven stilstaat', dat inzichten biedt om mensen te helpen omgaan met crisissituaties, zoals ernstige medische ingrepen. Stichting Stilgezet zet zich in voor het vergroten van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten in zulke ingrijpende situaties, en dit wordt gedaan via diverse kunstvormen, onderzoek en publicaties.

LinkedIn: Ehsan Natour heeft het over veerkracht, crisissituaties, fysieke gezondheid, spirituele gezondheid, mentale gezondheid, de zorg, positieve gezondheid en meer.

Marieke Jager

Marieke Jager is auteur van het boek ‘Lust je koffie?’, waarin ze haar ervaringen deelt over het zorgen voor haar oma die leed aan de ziekte van Alzheimer. Ze heeft haar oma beloofd om voor haar te zorgen tot het einde, en ondanks de uitdagingen waren er ook vele mooie momenten in hun reis. Het boek biedt een rouw, eerlijk en hartverwarmend perspectief op Alzheimer en mantelzorg.

LinkedIn: Marieke Jager heeft het over mantelzorg, alzheimer, dementie, rouw, kwetsbaarheid en meer.

Mustafa Yildirim

Mustafa Yildirim is een gepassioneerde apotheker en ondernemer. Hij heeft een apotheek opgericht en heeft met zijn persoonlijke benadering en innovatieve ideeën succesvolle veranderingen doorgevoerd in de apotheekpraktijk. Zijn benadering richt zich op de patiënt en het bieden van zorg op maat. Mustafa is een harde werker en streeft ernaar om apothekers meer zichtbaarheid te geven en de zorg efficiënter te maken. Hij heeft een sterke overtuiging dat persoonlijk contact en innovatie hand in hand kunnen gaan. Zijn inspiratie komt van zijn ouders, die door hard werken van niets iets hebben gemaakt.

LinkedIn: Mustafa Yildirim heeft het over werkethiek, apotheek, medicijnen, de zorg, gezondheid, deelt tips en meer.

Ook op de lijst? Sluit je aan!

Groei met ons mee, wordt auteur op Gezondheid.nl

Gezondheid.nl put inspiratie uit persoonlijke verhalen en de kracht van sprekers die zich uitspreken, en stimuleert samenwerking voor een betere toekomst in de gezondheidssector, waardoor ze een bron van motivatie en verandering vormen. Ben je actief in de zorg of gezondheidssector, zoals een zorgprofessional, ggz-medewerker, personal trainer, therapeut, ervaringsdeskundige, of werk je aan een gezondheidscampagne of innovatie? Als je bijdraagt aan een gezonder Nederland, in welke vorm dan ook, nodigt Gezondheid.nl je uit om je impact te vergroten door bij te dragen aan ons platform.

Sluit je aan en deel je kennis en ervaringen.

LinkedIn Zorg influencers

Elke week stellen we een lijst samen met nieuwe LinkedIn influencers die actief zijn in de sociale- en zorgsector. Deze lijst wordt gedeeld op de LinkedIn-pagina's van Gezondheid.nl, en van daaruit verzamelen we suggesties voor de volgende lijst van LinkedIn influencers in de zorg.

Mensen die voor Gezondheid.nl schrijven voegen wij ook regelmatig toe aan de LinkedIn influencers lijst.

Reacties