LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
Influencers in de sociale- en zorgsector
12/25/2023
3 min
0

#11 LinkedIn Influencers in de sociale- en zorgsector

12/25/2023
3 min
0

Elke week kiezen we een nieuwe reeks LinkedIn-influencers binnen de sociale- en zorgsector. Deze gevarieerde groep belicht een spectrum aan onderwerpen, zoals bijvoorbeeld gezondheidsinnovaties, armoede, fysieke gezondheid, ervaringsverhalen, digitale zorgoplossingen, mentale gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijnsbevordering en meer.. Ze delen inzichten en perspectieven die inspirerend zijn om te volgen. 

Deze week in de sociale- en zorgsector influencer lijst:

  • Igor Ivakic
  • Gul Dolap-Yavuz
  • Iris de Vries
  • Geert Bettinger
  • Lianne Mulder
  • Pieter van der Keur

Lees hieronder meer over deze zorghelden en waar zij over praten op hun LinkedIn-pagina. Heb je nog suggesties voor andere inspirerende mensen die we moeten volgen? Aarzel niet om ze in de reacties onderaan dit bericht te delen!

Igor Ivakic

Igor Ivakic, directeur van Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en mede-oprichter van Alliantie Kinderarmoede, is een bevlogen leider in de sociaal-maatschappelijke sector. Met een achtergrond als maatschappelijk werker en socioloog heeft Igor bijgedragen aan diverse organisaties, waaronder de rijksoverheid en maatschappelijke initiatieven zoals Stichting Lezen & Schrijven. Sinds oktober 2015 zet hij zich in voor het welzijn van kinderen, met als missie om maatschappelijke uitdagingen zoals kindermishandeling en armoede te beheersen door preventie. Zijn leidende principe: "Preventie is ons vak, gezonde generaties ons doel!

LinkedIn: Igor Ivakic heeft het over preventie, bestaanszekerheid, armoede, onderzoek, gezondheid, onderwijs, jongeren, zorg en meer.

Gul Dolap-Yavuz

Gul Dolap-Yavuz, ervaringsdeskundige welzijn migranten ouderen en mantelzorgeroprichter van 4U2 gratis huiswerkbegeleiding, is een gedreven pleitbezorger voor interculturele senioren. Haar betrokkenheid bij welzijn groeide toen haar vader in 2017 de diagnose Alzheimer kreeg. Als mantelzorgmakelaar i.o. streeft ze naar zorg met aandacht voor culturele nuances. Gul legt zich toe op het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond en zet zich in voor een waardige ouderenzorg, waarin geloofs- en cultuurverschillen respectvol worden erkend.

LinkedIn: Gul Dolap-Yavuz heeft het over zorg, mantelzorg, alzheimer, dementie, cultuur sensitieve zorg, migranten, verbinding en meer.

Iris de Vries

Iris de Vries, voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl, bestuurder bij de Bas van de Goor Foundation, healthcare consultant, lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start, docent, spreker, en arts-onderzoeker bij UMC-Utrecht. Als leefstijlarts past ze leefstijlgeneeskunde toe en deelt haar ervaringen in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars en gemeenten. Haar missie is het belang van gezonde leefstijl op de agenda te zetten, met een focus op preventie van chronische aandoeningen en het benutten van leefstijlinterventies als behandeling.

LinkedIn: Iris de Vries heeft het over preventie, gezondheid, leefstijl, zorg, geneeskunde, politiek, samenwerken en meer.

Geert Bettinger

Geert Bettinger is trainer en coach voor zorgteams, gespecialiseerd in het herkaderen van 'probleemgedrag'. Als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise en docent op diverse onderwijsniveaus, bevordert hij positieve benaderingen van signalerend gedrag. Zijn boek "Door stil te staan kom je verder" biedt tools voor het vertalen en begrijpen van dit gedrag. In zijn missie van begrip en communicatie benadrukt hij de rol van zorgverleners en trainers in reflectie op zorgsituaties.

LinkedIn: Geert Bettinger heeft het over leefplezier, welzijn, zorg, dementie, hulpverlening, omdenken en meer.

Lianne Mulder 

Lianne Mulder zet zich in voor het onderzoeken van kansenongelijkheid in de selectieprocessen voor het HBO & WO, evenals in de route van geneeskundestudent tot medisch specialist. Met expertise in onderwijs en sociologie streeft ze naar het bevorderen van gelijkheid in de samenleving. Haar vaardigheden in kwalitatief en kwantitatief onderzoek, netwerken en samenwerken met belanghebbenden dragen bij aan haar promotieonderzoek. Ze zet zich in voor de ontwikkeling van een rechtvaardig toelatingsbeleid voor gezondheidsopleidingen in Nederland, wat van grote waarde is voor de toekomstige gezondheidszorg en hoger onderwijs.

LinkedIn: Lianne Mulder heeft het over kansenongelijkheid, medische sector, inclusie, oplossingen, onderzoek, zorgprofessionals, diversiteit, verbinding en meer.

Pieter van der Keur

Pieter van der Keur, sociaal werker en rouw om verliesbegeleider, zet zich in voor mensen in Geldermalsen en Meteren die eenzaamheid ervaren. Naast zijn werk als interventieprofessional, gecertificeerd aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en vertrouwenspersoon, biedt Pieter rouwbegeleiding en faciliteert gespreksgroepen. Hij benadrukt het belang van het hele jaar door oog te hebben voor eenzaamheid en kwetsbaarheid, niet alleen tijdens de feestdagen. Pieter pleit voor een cultuurverandering waarin kwetsbaarheid mag worden getoond en spontane ontmoetingen het hele jaar door worden gestimuleerd.

LinkedIn: Pieter van der Keur heeft het over rouw, sociaal werk, huiselijk geweld, ouderen, zorg, mantelzorg, mentale gezondheid en meer. 

Wil jij ook op de sociale- en zorgsector lijst?

Gratis Publiceren tot 2024: Jouw Kans om te Schrijven voor Gezondheid.nl!

Gezondheid.nl put inspiratie uit persoonlijke verhalen en de kracht van sprekers die zich uitspreken, en stimuleert samenwerking voor een betere toekomst in de gezondheidssector, waardoor ze een bron van motivatie en verandering vormen. Ben je actief in de zorg of gezondheidssector, zoals een zorgprofessional, ggz-medewerker, personal trainer, therapeut, ervaringsdeskundige, of werk je aan een gezondheidscampagne of innovatie? Als je bijdraagt aan een gezonder Nederland, in welke vorm dan ook, nodigt Gezondheid.nl je uit om je impact te vergroten door bij te dragen aan ons platform.

Sluit je aan en deel je kennis en ervaringen.

LinkedIn Zorg influencers

Elke week stellen we een lijst samen met nieuwe LinkedIn influencers die actief zijn in de sociale- en zorgsector. Deze lijst wordt gedeeld op de LinkedIn-pagina's van Gezondheid.nl, en van daaruit verzamelen we suggesties voor de volgende lijst van LinkedIn influencers in de zorg. Mensen die voor Gezondheid.nl schrijven voegen wij ook regelmatig toe aan de LinkedIn influencers lijst.

Reacties